V naší lékárně vám odborně poradíme
s výběrem homeopatik.

HOMEOPATIE

Homeopatie je léčebná metoda objevená přibližně před 200 lety německým lékařem S. Hahnemannem. (1755 – 1843). Její tradice sahá hluboko do lidské historie. Jedním z prvních, kdo zformuloval základy tzv. principu podobnosti, byl v 5. století před n. l. Hippokrates, otec moderní medicíny. Zákonem podobnosti se ve středověku zabýval např. také lékař a alchymista Paracelsus.

Homeopatie je v současné době nejrozšířenějším oborem alternativní léčby. Postupným vývojem a poznáním této léčby vznikly různé homeopatické léčebné metody ( Kentova, Scholtenova, indická Sehgalova i naše klasická homeopatie či léčení po vrstvách..). V celosvětovém měřítku (statistika WHO – Světové zdravotnické organizace) je na druhém místě po tradiční čínské medicíně, klasická medicína následuje až na čtvrtém místě. Statisticky je léčeno asi 400 milionů pacientů homeopaticky a to nejvíce v chudých zemích (Indie i Afrika) pro levné a dostupné léky, je to druhá nejčastěji užívaná léčebná metoda. Podstata léčení v podobnosti s účinkem homeopatického léku a v nízkých – tělu vlastních dávkách – však je zachována ve všech homeopatických směrech.

Základním principem, na němž je homeopatie založena, je „podobné léčí podobné“, což znamená, že jakákoliv substance, která má schopnost vyvolat určité účinky u zdravého člověka, může uzdravit jakoukoliv nemoc s podobnými projevy.

Homeopatie klade důraz na uvědomění si vlastních potíží, nebagatelizuje pocity ani myšlenky, které nemocného provází a především umožňuje pružně reagovat na změnu ve stavu pacienta. Homeopatie působí celostně.

více o homeopatii na www.homeo-cb.cz

Klasická homeopatie je založena na těchto nejdůležitějších principech:

  • léčba podobného podobným (similia similibus curentur)
  • velmi malé dávky (příp. až princip nekonečně malého dávkování resp. infinitezimálního ředění)
  • potencializace, dynamizace jsou procesy, kdy se aktivita účinku léku zvyšuje protřepáváním, nejen rozpouštěním
  • metody a léčiva se volí podle příznaků bez zásadního zkoumání patologických procesů
  • účinky přípravků musí být testovány na zdravých lidech, protože na nemocných je nelze rozlišit od projevů nemoci
  • léčivo se podává v jednoduchých dávkách a ne složitých směsích
  • obvykle se podává v jednorázových dávkách, opakovaně jen vrátí-li se příznaky onemocnění
© Copyright - Lékárna Medipont Plus | Realizace & Design: Stickylabel / Code: JL